Početna

Autorpropowernet

Knjige relevantne literature nabavljene u sklopu projekta – ProPowerNet

U sklopu projekta „Distribucijska elektroenergetska mreža s velikim udjelom aktivnih kupaca – ProPowerNet“ UIP-2020-02 nabavljeno je tri knjige relevantne literature iz područja istraživanja projekta.

Nabavljena knjige relevantne literature iz područja istraživanja projekta prikazana slikama sastoji se od

  • Artificial Intelligence-Based Energy Management Systems for Smart Microgrids
  • Renewable Integrated Power System Stability and Control
  • Smart Grids for Renewable Energy Systems, Electric Vehicles and Energy Storage Systems
Autorpropowernet

Mjerenje kvalitete električne energije 12.12.2022.

U sklopu projekta „Distribucijska elektroenergetska mreža s velikim udjelom aktivnih kupaca – ProPowerNet“ UIP-2020-02 započeto je sedmodnevno mjerenje kvalitete električne energije.

Instalacija mjernih uređaja ( PQ-Box 200 ) prikazana je na slikama.

Autorpropowernet

Mjerenje kvalitete električne energije 05.12.2022.

U sklopu projekta „Distribucijska elektroenergetska mreža s velikim udjelom aktivnih kupaca – ProPowerNet“ UIP-2020-02 započeto je sedmodnevno mjerenje kvalitete električne energije.

Instalacija mjernih uređaja ( PQ-Box 200 ) prikazana je na slikama.

Autorpropowernet

Mjerenje kvalitete električne energije 25.11.2022.

U sklopu projekta „Distribucijska elektroenergetska mreža s velikim udjelom aktivnih kupaca – ProPowerNet“ UIP-2020-02 započeto je sedmodnevno mjerenje kvalitete električne energije.

Instalacija mjernih uređaja ( PQ-Box 200 ) prikazana je na slikama.

Autorpropowernet

Mjerenje kvalitete električne energije 14.11.2022.

U sklopu projekta „Distribucijska elektroenergetska mreža s velikim udjelom aktivnih kupaca – ProPowerNet“ UIP-2020-02 započeto je sedmodnevno mjerenje kvalitete električne energije.

Instalacija mjernih uređaja ( PQ-Box 200 ) prikazana je na slikama.

Autorpropowernet

Mjerenje kvalitete električne energije 26.10.2022.

U sklopu projekta „Distribucijska elektroenergetska mreža s velikim udjelom aktivnih kupaca – ProPowerNet“ UIP-2020-02 započeto je sedmodnevno mjerenje kvalitete električne energije.

Instalacija mjernih uređaja ( PQ-Box 200 ) prikazana je na slikama.

Autorpropowernet

Sudjelovanje na međunarodnoj znanstvenoj konferenciji SST 2022

Sudjelovanje na međunarodnoj znanstvenoj konferenciji – International Conference on Smart Systems and Technologies 2022

  • Mjesto održavanja: Osijek, Croatia
  • Vrijeme održavanja: 19. – 21. listopada 2022.
Autorpropowernet

Sudjelovanje na međunarodnoj znanstvenoj konferenciji ISGT Europe 2022

Sudjelovanje na međunarodnoj znanstvenoj konferenciji – IEEE PES Innovative Smart Grid Technologies Europe 2022

  • Mjesto održavanja: Novi Sad, Serbia
  • Vrijeme održavanja: 10. – 12. listopada 2022.
Autorpropowernet

Održan sastanak 05.10.2022.

U sklopu projekta „Distribucijska elektroenergetska mreža s velikim udjelom aktivnih kupaca – ProPowerNet“ UIP-2020-02 održan je sastanak 26. svibnja 2022.

Sastanak je održan u cilju praćenja aktivnosti za 2. razdoblje projekta.

Autorpropowernet

Pohađanje tečaja Solvina

Pohađanje tečaja Solvina Power System Stability

  • Tema tečaja: “Power System Stability”
  • Pristupnik tečaja: Ružica Kljajić
  • Vrijeme održavanja tečaja: 22. – 26. kolovoza 2022.