Mjesečne arhive 27. svibnja 2022.

Autorpropowernet

Održan sastanak 26.05.2022.

U sklopu projekta „Distribucijska elektroenergetska mreža s velikim udjelom aktivnih kupaca – ProPowerNet“ UIP-2020-02 održan je sastanak 26. svibnja 2022.

Sastanak je održan u cilju praćenja aktivnosti za 2. razdoblje projekta.

Autorpropowernet

Oprema nabavljena u sklopu projekta – ProPowerNet

U sklopu projekta „Distribucijska elektroenergetska mreža s velikim udjelom aktivnih kupaca – ProPowerNet“ UIP-2020-02 nabavljena je oprema koja se sastoji od baterije i pomoćnog sučelja.

Nabavljena oprema prikazana je na slikama.