Mjesečne arhive 27. listopada 2021.

Autorpropowernet

Oprema nabavljena u sklopu projekta – ProPowerNet

U sklopu projekta „Distribucijska elektroenergetska mreža s velikim udjelom aktivnih kupaca – ProPowerNet“ UIP-2020-02 nabavljena je oprema – PQ-Box 200.

Nabavljena oprema prikazana je na slikama.

PQ-Box 200

Autorpropowernet

Oprema nabavljena u sklopu projekta – ProPowerNet

U sklopu projekta „Distribucijska elektroenergetska mreža s velikim udjelom aktivnih kupaca – ProPowerNet“ UIP-2020-02 nabavljena je i instalirana oprema.

Nabavljena i instalirana oprema prikazana slikama sastoji se od

 • stolnog računala za novozaposlenog doktoranda
 • računala visokih performansi
 • generatora harmonika
 • aktivnog filtera harmonika.

Autorpropowernet

Održan sastanak 21.10.2021.

U sklopu projekta „Distribucijska elektroenergetska mreža s velikim udjelom aktivnih kupaca – ProPowerNet“ UIP-2020-02 održan je sastanak 21. listopada 2021.

Sastanak je održan u cilju završnog definiranja izgleda baze znanstvenih radova.

Baza znanstvenih radova je podijeljena prema temama:

 • sudjelovanje aktivnog kupca na energetskom tržištu
 • optimizacija pogona distribucijske mreže u kojoj se nalaze priključeni aktivni kupci
 • naponska i frekvencijska stabilnost distribucijske mreže s velikim udjelom aktivnih kupaca
 • međudjelovanje distribucijske mreže i aktivnog kupca sa stajališta kvalitete električne energije.

Autorpropowernet

Pohađanje tečaja CEER

Pohađanje tečaja CEEREnergy Communities and New Actors in the Energy Sector

 • Tema tečaja: “Energy Communities and New Actors in the Energy Sector”
 • Pristupnik tečaja: Matej Žnidarec
 • Vrijeme održavanja tečaja: 27. – 29. rujna 2021.

Autorpropowernet

Pohađanje tečaja Nord Pool

Pohađanje tečaja Nord Pool Physical and Financial Power Market

 • Tema tečaja: “Physical and Financial Power Market”
 • Pristupnik tečaja: Nemanja Mišljenović
 • Vrijeme održavanja tečaja: 8. i 9. rujna 2021.