Mjesečne arhive 12. ožujka 2021.

Autorpropowernet

Prvi sastanak istraživačke skupine 11.03.2021.

U sklopu projekta „Distribucijska elektroenergetska mreža s velikim udjelom aktivnih kupaca – ProPowerNet“ UIP-2020-02 održan je prvi sastanak 11. ožujka 2021. Sudionici su utvrdili plan projektnih aktivnosti.