O PROJEKTU

Distribucijska elektroenergetska mreža s velikim udjelom aktivnih kupaca

Nositelj: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek

Financiranje: Hrvatska zaklada za znanost (HRZZ)

Trajanje: 60 mjeseci

Voditelj: Izv. prof. dr. sc. Goran Knežević

Referentni broj: UIP 2020-02

Proizvodnja električne energije iz većine elektrana na obnovljive izvore energije (OIE) uglavnom je promjenjiva i nepredvidiva što uzrokuje poteškoće u planiranju i vođenju elektroenergetske mreže te se masovnom integracijom takvih postrojenja taj učinak povećava. Dosadašnji pasivni kupci električne energije integracijom elektrana na OIE u njihovom vlasništvu postaju kupci s vlastitom proizvodnjom, odnosno postaju aktivni kupci. Razvoj sustava upravljanja energijom aktivnih kupaca je multidisciplinarni proces koji podrazumijeva više aspekata promatranja koji se moraju uzeti u obzir. Svrha ovog projekta je uspostavljanje istraživačke grupe koja će proučavati upravljanje pogonom sustava aktivnog kupca i distribucijske mreže s četiri aspekata promatranja: prvi je maksimizacija zarade aktivnog kupca sudjelovanjem na energetskom tržištu i tržištu pomoćnih usluga, drugi je optimizacija pogona same distribucijske mreže s ciljem smanjenja gubitaka i održavanja poželjnih strujno-naponskih prilika u mreži, treći je smanjenje utjecaja na kvalitetu električne energije i četvrti aspekt promatranja je održavanje naponske i frekvencijske stabilnosti mreže u slučaju priključenja većeg broja aktivnih kupaca na distribucijsku mrežu. Ciljevi projekta obuhvaćaju izrađene simulacijske modele za analizu međudjelovanja distribucijske mreže i sustava aktivnih kupaca te razvijene optimizacijske algoritme za određivanje optimalnog pogona uređaja aktivnih kupaca i distribucijske mreže za različite aspekte promatranja. Rezultati projekta doprinijeti će mogućnosti velike integracije aktivnih kupaca u distribucijsku mrežu uz očuvanje frekvencijske i naponske stabilnosti sustava te propisane razine kvalitete električne energije. Uz to, omogućit će aktivnim kupcima određivanje plana angažiranja njihovih uređaja s ciljem optimalne zarade na tržištu električne energije te tržištu pomoćnih usluga.