PROJEKTNI TIM

Izv. prof. dr. sc. GORAN KNEŽEVIĆ – voditelj projekta

Izv. prof. dr. sc. KREŠIMIR FEKETE – izvanredni profesor

Izv. prof. dr. sc. DANIJEL TOPIĆ – izvanredni profesor

MARIO PRIMORAC, mag. ing. el. – viši stručni suradnik

MATEJ ŽNIDAREC, mag. ing. el. – asistent

RUŽICA KLJAJIĆ, mag. ing. el. – asistent

NEMANJA MIŠLJENOVIĆ, mag. ing. el. – asistent

HEIDI ADRIĆ, mag. ing. el. – asistent

MARINA DUBRAVAC, mag. ing. el. – asistent