Početna

Autorpropowernet

Pet knjiga relevantne literature nabavljene u sklopu projekta – ProPowerNet

U sklopu projekta „Distribucijska elektroenergetska mreža s velikim udjelom aktivnih kupaca – ProPowerNet“ UIP-2020-02 nabavljeno je pet knjiga relevantne literature iz područja istraživanja projekta.

Nabavljena knjige relevantne literature iz područja istraživanja projekta prikazana slikama sastoji se od

 • Mathematical Modelling of Contemporary Electricity Markets
 • Power System Stability and Control
 • Microgrids : Advances in Operation, Control, and Protection
 • Grid-scale Energy Storage Systems and Applications
 • Power Quality in Modern Power Systems
Autorpropowernet

Mjerenje kvalitete električne energije 10.12.2021.

U sklopu projekta „Distribucijska elektroenergetska mreža s velikim udjelom aktivnih kupaca – ProPowerNet“ UIP-2020-02 započeto je sedmodnevno mjerenje kvalitete električne energije.

Instalacija mjernih uređaja ( PQ-Box 200 ) prikazana je na slikama.

Autorpropowernet

Mjerenje kvalitete električne energije 03.12.2021.

U sklopu projekta „Distribucijska elektroenergetska mreža s velikim udjelom aktivnih kupaca – ProPowerNet“ UIP-2020-02 započeto je sedmodnevno mjerenje kvalitete električne energije.

Instalacija mjernih uređaja ( PQ-Box 200 ) prikazana je na slikama.

Autorpropowernet

Mjerenje kvalitete električne energije 23.11.2021.

U sklopu projekta „Distribucijska elektroenergetska mreža s velikim udjelom aktivnih kupaca – ProPowerNet“ UIP-2020-02 započeto je sedmodnevno mjerenje kvalitete električne energije.

Instalacija mjernih uređaja ( PQ-Box 200 ) prikazana je na slikama.

Autorpropowernet

Mjerenje kvalitete električne energije 12.11.2021.

U sklopu projekta „Distribucijska elektroenergetska mreža s velikim udjelom aktivnih kupaca – ProPowerNet“ UIP-2020-02 započeto je sedmodnevno mjerenje kvalitete električne energije.

Instalacija mjernih uređaja ( PQ-Box 200 ) prikazana je na slikama.

Autorpropowernet

Mjerenje kvalitete električne energije 29.10.2021.

U sklopu projekta „Distribucijska elektroenergetska mreža s velikim udjelom aktivnih kupaca – ProPowerNet“ UIP-2020-02 započeto je sedmodnevno mjerenje kvalitete električne energije.

Instalacija mjernih uređaja ( PQ-Box 200 ) prikazana je na slikama.

Autorpropowernet

Oprema nabavljena u sklopu projekta – ProPowerNet

U sklopu projekta „Distribucijska elektroenergetska mreža s velikim udjelom aktivnih kupaca – ProPowerNet“ UIP-2020-02 nabavljena je oprema – PQ-Box 200.

Nabavljena oprema prikazana je na slikama.

PQ-Box 200

Autorpropowernet

Oprema nabavljena u sklopu projekta – ProPowerNet

U sklopu projekta „Distribucijska elektroenergetska mreža s velikim udjelom aktivnih kupaca – ProPowerNet“ UIP-2020-02 nabavljena je i instalirana oprema.

Nabavljena i instalirana oprema prikazana slikama sastoji se od

 • stolnog računala za novozaposlenog doktoranda
 • računala visokih performansi
 • generatora harmonika
 • aktivnog filtera harmonika.

Autorpropowernet

Održan sastanak 21.10.2021.

U sklopu projekta „Distribucijska elektroenergetska mreža s velikim udjelom aktivnih kupaca – ProPowerNet“ UIP-2020-02 održan je sastanak 21. listopada 2021.

Sastanak je održan u cilju završnog definiranja izgleda baze znanstvenih radova.

Baza znanstvenih radova je podijeljena prema temama:

 • sudjelovanje aktivnog kupca na energetskom tržištu
 • optimizacija pogona distribucijske mreže u kojoj se nalaze priključeni aktivni kupci
 • naponska i frekvencijska stabilnost distribucijske mreže s velikim udjelom aktivnih kupaca
 • međudjelovanje distribucijske mreže i aktivnog kupca sa stajališta kvalitete električne energije.

Autorpropowernet

Pohađanje tečaja CEER

Pohađanje tečaja CEEREnergy Communities and New Actors in the Energy Sector

 • Tema tečaja: “Energy Communities and New Actors in the Energy Sector”
 • Pristupnik tečaja: Matej Žnidarec
 • Vrijeme održavanja tečaja: 27. – 29. rujna 2021.